Hàng DG là Gì?

“Hàng DG” là viết tắt của thuật ngữ “Dangerous Goods” trong tiếng Anh, có nghĩa là “hàng hóa nguy hiểm”. Đây là các loại hàng hóa có khả năng gây nguy hiểm cho con người, môi trường và tài sản khi chúng được vận chuyển. Các loại hàng DG bao gồm các chất dễ cháy, nổ, độc hại, ăn mòn, hoặc có khả năng gây nhiễm trùng. Để vận chuyển hàng DG, cần tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn cụ thể để đảm bảo an toàn cho tất cả các bên liên quan

Phân loại hàng DG

Theo luật pháp ở Việt Nam, chất nguy hại phân loại theo 9 loại và nhóm loại, dùng mã Quốc tế UN và số hiệu nguy hiểm.

Nhóm 1: Chất nổ

1.1 Chất có nguy cơ nổ khối.

1.2 Chất có nguy cơ nổ nhưng không nổ khối.

1.3 Chất có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ thứ yếu, nguy cơ nổ văng thứ yếu hay cả hai nhưng không phải là nổ khối.

Phần này bao gồm các hạt vật liệu và các chất thoả mãn các yếu tố sau:

– Làm tăng chênh lệch nhiệt.

– Chất này cháy sau chất khác, tạo ra nổ thứ yếu hay ảnh hưởng bắn mảnh ra xung quanh.

1.4 Chất có nguy cơ không rõ (chỉ là nguy cơ nhỏ) do bắt cháy hay do ma sát khi vận chuyển trong bắt cháy hay khởi sự cháy trong vận chuyển.

Các ảnh hưởng này giới hạn trong kiện hàng, có thể văng ra các hạt. Cháy bên ngoài không gây ra sự nổ tức thời các thành phần bên trong kiện hàng.

1.5 Các chất nổ rất không nhạy (thường có nguy cơ nổ khối) thường rất ít bắt nổ hay chuyển sang dạng cháy nổ trong điều kiện vận chuyển bình thường. Yêu cầu tối thiểu của chúng là không nổ trong kiểm tra lửa.

1.6 Các chất gần như không nhạy thường có nguy cơ nổ khối.

Phần này bao gồm các hạt chứa các chất gần như không nhạy nổ, khả năng gây nổ và lan truyền là không đáng kể. Vì lý do an toàn, các chất nổ thường được chế tạo gần như không nhạy nổ. Tuy vậy, chất nổ không nhạy yêu cầu phải có mồi khởi xướng, thường là một chất nổ khác. Vì vậy, trong vận chuyển, chất nổ phải được cô lập với mồi nổ. Điều này có thể thực hiện bằng cách phân nhỏ các chất nổ trong những nhóm tương ứng.

Nhóm 2: Các chất khí nén, hoá lỏng hay hoà tan có áp suất lớn

Phân nhóm 2.1: Các loại khí dễ cháy (êtan, butan)

Phân nhóm 2.2: Các loại khí không có khả năng gây cháy, không độc (như oxy, nitơ)

Phân nhóm 2.3: Những chất khí có tính độc (clo)

Nhóm 3: Các chất lỏng dễ cháy

Bao gồm những chất lỏng có thể bắt lửa và cháy, nghĩa là chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn hay bằng 61 độ C.

Nhóm 4: Các chất rắn dễ cháy, chất có khả năng tự bốc cháy và những chất khi gặp nước sẽ sinh ra khí dễ cháy

Phân nhóm 4.1: Chất rắn có thể cháy

 • Chất tự phản ứng và chất có liên quan
 • Chất ít nhạy nổ

Phân nhóm 4.2: Chất có khả năng tự bốc cháy

 • Những chất tự bốc cháy
 • Những chất tự tỏa nhiệt

Phân nhóm 4.3: Những chất khi tiếp xúc với nước sẽ tạo ra các khí dễ cháy (ví dụ: đất đèn – canxi cabit)

Nhóm 5: Những tác nhân oxy hoá và các peroxit hữu cơ

Phân nhóm 5.1: Tác nhân oxy hoá.

Phân nhóm 5.2: Các Peroxit hữu cơ.

Nhóm 6: Chất độc và chất gây nhiễm bệnh

Phân nhóm 6.1: Chất độc.

Phân nhóm 6.2: Chất gây nhiễm bệnh.

Nhóm 7: Chất Phóng Xạ

Vật liệu phóng xạ chứa các nguyên tử không ổn định có thể thay đổi cấu trúc của chúng một cách ngẫu nhiên. Chúng chứa các ‘hạt nhân phóng xạ’, là những nguyên tử có hạt nhân không bền.

Chính hạt nhân không ổn định này giải phóng năng lượng phóng xạ. Khi một nguyên tử thay đổi, chúng phát ra bức xạ ion hóa, có thể gây ra thay đổi hóa học hoặc sinh học. Loại bức xạ này có thể gây nguy hiểm cho cơ thể con người.

Ví dụyellowcake.

Nhóm 8: Chất Ăn Mòn

Chất ăn mòn là vật liệu có tính phản ứng cao tạo ra các tác dụng hóa học tích cực ..

Do tính phản ứng của chúng, các chất ăn mòn gây ra các phản ứng hóa học làm biến chất các vật liệu khác khi chúng gặp nhau.

Nếu những vật liệu gặp phải này là mô sống, chúng có thể gây thương tích nặng.

Ví dụ: pin, clorua.

Nhóm 9: Các Chất Và Vật Phẩm Nguy Hiểm Khác.

Loại này bao gồm các chất gây nguy hiểm không được đề cập trong các nhóm khác.

Ví dụ: đá khô, GMO, động cơ xe máy, chất làm mềm dây đai an toàn, chất ô nhiễm biển, amiăng, mô-đun túi khí và vật liệu từ tính.

Cách Đóng Gói Hàng Hóa Nguy Hiểm

An toàn Hàng không phụ thuộc vào việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trong bao bì đúng cách.

Nếu bạn chọn sai bao bì, bạn có thể làm nhân viên vận chuyển bị thương nặng, gây hại cho môi trường hoặc gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho máy bay.

Việc đóng gói hàng hóa nguy hiểm thích hợp dựa trên sự phân loại mối nguy thích hợp nhất của một sản phẩm và các thuộc tính vật lý của sản phẩm.

Ví dụ: bạn không thể gửi vật liệu ăn mòn trong các gói kim loại vì chất ăn mòn phản ứng dữ dội với kim loại và sẽ phá hủy gói hàng.

Một số hàng hóa nguy hiểm thuộc một trong 3 nhóm đóng gói tùy theo mức độ nguy hiểm đối với người và thiết bị:

 • Nhóm đóng gói I: Các chất có nguy cơ cao
 • Nhóm đóng gói II: Các chất nguy hiểm trung bình
 • Nhóm đóng gói III: Các chất ít nguy hiểm.

Cách Thức Xếp Dỡ Hàng Nguy Hiểm (IMDG 4)

 • Xác định những gì cần kiểm tra trong quá trình kiểm tra đóng gói trước đối với một CTU.
 • Xác định cách ổn định và đóng gói một CTU.
 • Phù hợp với từng phương pháp để khi nào nó nên được sử dụng để ngăn hàng hóa di chuyển trong quá trình vận chuyển.
 • Nhận ra các phương pháp hay nhất để sử dụng để đạt được tải ổn định trong một CTU.
 • Sử dụng bảng phân loại để xác định các yêu cầu phân biệt đối với hàng hóa nhất định
 • Nhận ra cách tải một CTU đúng cách.
 • Xác định nơi người điều khiển tàu có thể tìm thấy thông tin về việc xếp hàng hóa nguy hiểm trong hoặc trên tàu.
 • Xác định những gì cần lưu ý khi dỡ một CTU.

Phương Tiện Vận Chuyển Hàng Nguy Hiểm

Phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm đề cập đến việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm hoặc vật liệu độc hại. Đây là các chất hoặc vật phẩm gây nguy hiểm đến sức khỏe, an toàn, tài sản hoặc môi trường trong quá trình vận chuyển. Vận chuyển vật liệu nguy hiểm được quy định để đảm bảo an toàn cho con người, tài sản và môi trường.

Có các quy định và hướng dẫn cụ thể để quản lý vận chuyển hàng nguy hiểm. Những quy định này cung cấp các quy tắc cho việc phân loại, đóng gói, nhãn dán, tài liệu và xử lý các vật liệu độc hại trong quá trình vận chuyển. Mục đích là để ngăn ngừa tai nạn, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ cá nhân và môi trường khỏi các nguy hiểm tiềm tàng.

Phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm có thể bao gồm các phương tiện vận chuyển khác nhau, chẳng hạn như đường bộ, đường sắt, hàng không và biển. Các loại vật liệu nguy hiểm khác nhau yêu cầu các thủ tục xử lý cụ thể và có thể có các hạn chế về vận chuyển của chúng. Ví dụ, chất lỏng dễ cháy, chất nổ, chất độc, vật liệu ăn mòn và chất phóng xạ đều được coi là hàng hóa nguy hiểm và có các quy định cụ thể quản lý vận chuyển của chúng.

Quy Định Vận Chuyển Hàng Nguy Hiểm Của IATA

Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm của IATA là tập hợp các quy tắc và quy định được đề xuất và thực thi bởi Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) là một tài liệu chi tiết quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường hàng không. Tài liệu này cung cấp hướng dẫn về cách đóng gói, đánh dấu, nhãn, và xử lý các hàng hóa nguy hiểm để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.

Quy định vận chuyển hàng nguy hiểm của IATA áp dụng cho các ngành công nghiệp hàng không và liên quan, bao gồm các hãng hàng không, công ty giao nhận, nhà sản xuất hàng hóa, và các đơn vị liên quan khác. Tài liệu này định rõ các quy tắc về phân loại hàng hóa nguy hiểm, đóng gói, xử lý sự cố, vận chuyển, và xử lý hậu quả của các vụ việc liên quan đến hàng hóa nguy hiểm trên các chuyến bay.

Các quy định IATA về vận chuyển hàng nguy hiểm đặt mục tiêu chính là đảm bảo an toàn cho hành khách, phi hành đoàn, và công cộng trong quá trình vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Việc tuân thủ quy định này giúp giảm nguy cơ vụ nổ, cháy, ô nhiễm môi trường và các tai nạn khác liên quan đến hàng hóa nguy hiểm trên máy bay.

Các quy định và hướng dẫn cụ thể của IATA về vận chuyển hàng nguy hiểm có thể được tìm thấy trong tài liệu IATA Dangerous Goods Regulations (DGR), và nó được cập nhật định kỳ để điều chỉnh theo các quy định mới nhất và các tiến bộ trong công nghệ và an toàn hàng không.

Hướng Dẫn Vận Chuyển Hàng Nguy Hiểm Bằng Đường Hàng Không

Hướng dẫn vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không là quá trình quy định và chỉ dẫn về việc vận chuyển các loại hàng hóa nguy hiểm qua đường hàng không một cách an toàn và tuân thủ các quy định của ICAO (Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế) và IATA (Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế). Đối với việc vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không, cần tuân thủ các quy định về đóng gói, đánh dấu, nhãn, và thủ tục khai báo chính xác.

Các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không bao gồm thông tin về loại hàng hóa nguy hiểm, cách đóng gói và đánh dấu, phương tiện vận chuyển phù hợp, các tài liệu cần thiết, thủ tục khai báo và giấy tờ liên quan, cũng như các biện pháp an toàn trong quá trình vận chuyển và xử lý tình huống khẩn cấp.

Các bước cơ bản trong quá trình vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không gồm: xác định loại hàng hóa nguy hiểm, đóng gói và đánh dấu hàng hóa theo quy định, chuẩn bị tài liệu cần thiết, khai báo hàng hóa nguy hiểm cho hãng hàng không, đặt lịch vận chuyển, thực hiện kiểm tra an toàn trước khi chuyến bay, và tuân thủ các quy định về xử lý hàng hóa nguy hiểm sau khi vận chuyển.

Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Nguy Hiểm Bằng Đường Hàng Không & Đường Biển

Bình Phương Lê Logistics là một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không và biển, đồng thời hỗ trợ trọn gói từ A đến Z cho các khách hàng. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và mạng lưới hơn 50 văn phòng và 30 đại lý trên toàn thế giới, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao và toàn diện, với mức phí vận chuyển hợp lý nhằm giúp tiết kiệm chi phí logistics cho khách hàng.

Dù là lô hàng nhỏ hay dự án với khối lượng lớn, chúng tôi có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm sẽ giám sát và xử lý mọi vấn đề một cách suôn sẻ. Chúng tôi cam kết đảm bảo quá trình thông quan và vận chuyển hàng hóa diễn ra một cách an toàn và nhanh chóng nhất có thể.

Nếu bạn quan tâm đến dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline +84 28 3515 2983 để được hỗ trợ sớm nhất.

Lợi Ích Sử Dụng Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Nguy Hiểm Bằng Đường Hàng Không & Đường Biển Qua Bình Phương Lê Logistics

Việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đòi hỏi sự đảm bảo an toàn tuyệt đối. Do đó, việc chọn lựa một đơn vị vận chuyển uy tín và chuyên nghiệp là vô cùng quan trọng.

Bình Phương Lê Logistics là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không và đường biển. Dưới đây là những lợi ích mà khách hàng có thể nhận được khi lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

Vận Chuyển Hàng Nguy Hiểm Bằng Đường Hàng Không

 1. Tốc độ vận chuyển nhanh chóng

Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường hàng không sẽ giúp giảm thời gian vận chuyển so với việc sử dụng đường biển. Với dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm của Bình Phương Lê Logistics, khách hàng có thể an tâm với tốc độ vận chuyển nhanh chóng và đúng hẹn.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển hàng nguy hiểm, Bình Phương Lê Logistics cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng hóa của khách hàng. Các quy trình, tiêu chuẩn và quy định đều được tuân thủ chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân viên của Bình Phương Lê Logistics đều là những chuyên gia trong lĩnh vực vận chuyển hàng nguy hiểm. Tất cả đều trang bị kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm làm việc thực tế. Vì vậy, khách hàng có thể yên tâm với chất lượng dịch vụ mà đơn vị cung cấp.

Vận Chuyển Hàng Nguy Hiểm Bằng Đường Biển

Giá thành hợp lý

Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường biển thường có giá thành rẻ hơn so với đường hàng không. Điều này sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí vận chuyển. Bình Phương Lê Logistics sẽ cung cấp cho khách hàng giá cả hợp lý và cạnh tranh nhất trên thị trường.

Đáp ứng được nhiều yêu cầu của khách hàng

Đường biển cho phép vận chuyển các loại hàng hóa nguy hiểm có kích thước lớn hơn và có thể không thể vận chuyển bằng đường hàng không. Bình Phương Lê Logistics có khả năng đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách hàng với đội ngũ nhân viên và thiết bị chuyên nghiệp.

An toàn trong quá trình vận chuyển

Bình Phương Lê Logistics cam kết đảm bảo an toàn cho hàng hóa của khách hàng trong quá trình vận chuyển bằng đường biển. Chúng tôi cung cấp các thông tin cần thiết và tư vấn kỹ thuật để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển một cách an toàn nhất.

Đây là những lợi ích mà khách hàng có thể nhận được khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm của Bình Phương Lê Logistics. Với kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực này, chúng tôi cam kết mang lại sự hài lòng và tin tưởng tuyệt đối cho khách hàng.

Thông Tin Liên Hệ BÌNH PHƯƠNG LÊ LOGISTICS

Địa Chỉ: VP 04.03 Tòa nhà ST. Moritz, Số 1014 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Emailinfo@bpl.com.vn

Liên Hệ Tư Vấn:

  • 0777 740 340 (Ms.Linh)
  • 0976741540 (Ms.Đồng)
  • 0869769749 (Ms.Thư)
  • 0387979461(Mr.Quang)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *