Category Archives: Kiến thức chuyên ngành

Bình Phương Lê là một chuyên gia có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực logistics và thủ tục hải quan, đem lại giá trị và tin cậy cho các dự án và doanh nghiệp mà ông/ bà hỗ trợ.