Khái Niệm Về Hợp Đồng Ngoại Thương

Hợp đồng mua bán hàng hóa là một thỏa thuận trong đó người bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho người mua và nhận thanh toán; người mua có nghĩa vụ thanh toán cho người bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận. Điều này được quy định rõ ràng tại Điều 3, Khoản 8 của Luật Thương mại Việt Nam 2005.

Đây là chứng từ quan trọng không thể thiếu trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu, được lập dựng bởi người bán hoặc người mua và được soạn thảo bởi hai bên mua bán.

Các Thông Tin Cơ Bản Trong Hợp Đồng Ngoại Thương

 1. Chủ Thể Của Hợp Đồng
  • Là người bán và người mua, có thể là thể nhân, pháp nhân, và trong trường hợp đặc biệt có thể là Nhà nước.
 2. Đối Tượng Của Hợp Đồng
  • Hàng hóa mua bán phải được ghi rõ các thông tin về tên hàng, số lượng, đơn giá và quy cách đóng gói.
 3. Nội Dung Của Hợp Đồng
  • Toàn bộ nghĩa vụ của các bên trong việc chuyển giao quyền sở hữu về hàng hóa, cũng như việc giao hàng cho người mua và thanh toán cho người bán.
 4. Các Điều Kiện Bàn Giao Trong Hợp Đồng Ngoại Thương
  • Hình thức giao hàng, các ràng buộc về chứng từ, và quy trình khiếu nại nếu có.
 5. Hình Thức Của Hợp Đồng
  • Hợp đồng có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

Các Bước Cần Chuẩn Bị Khi Ký Hợp Đồng Ngoại Thương

Trước khi ký hợp đồng ngoại thương, hai bên mua bán cần lưu ý các bước sau để đảm bảo giao dịch diễn ra thuận lợi và an toàn.

Tìm Hiểu Rõ Về Đối Tác Giao Kết Mua Bán

Việc tìm hiểu kỹ về đối tác là bước đầu tiên và quan trọng nhất khi ký kết hợp đồng ngoại thương. Thông tin càng chi tiết sẽ giúp hạn chế rủi ro trong giao dịch. Doanh nghiệp cần quan tâm đến các yếu tố như:

 • Lịch sử hình thành và phát triển của công ty đối tác.
 • Ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động.
 • Kiểm tra thông tin trên website chính thức và các kênh truyền thông khác.
 • Xem xét văn phòng làm việc và cơ sở vật chất.
 • Tổ chức các buổi gặp gỡ trực tiếp hoặc trực tuyến để trao đổi.
 • Tham quan nhà xưởng và cơ sở sản xuất.
 • Đối với các hợp đồng quan trọng, nên nhờ bên thứ ba giám định về năng lực tài chính và khả năng thực hiện hợp đồng của đối tác.

Các Yếu Tố Pháp Lý Khi Ký Kết Hợp Đồng Ngoại Thương

Hợp đồng ngoại thương là căn cứ pháp lý quan trọng để giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên mua bán. Vì vậy, việc soạn thảo hợp đồng cần tuân theo các quy định pháp luật cụ thể. Các yếu tố cần lưu ý bao gồm:

 • Áp dụng luật quốc gia hoặc theo tập quán thương mại quốc tế.
 • Quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của các bên.
 • Điều khoản về thanh toán, giao hàng, và xử lý tranh chấp.
 • Điều kiện và thủ tục khiếu nại, bồi thường nếu có.

Xác Định Rõ Loại Hình Hợp Đồng Ngoại Thương Phù Hợp

Trước khi lập hợp đồng, doanh nghiệp cần xác định rõ loại hình hợp đồng ngoại thương phù hợp với giao dịch của mình. Các loại hợp đồng thông dụng bao gồm:

 • Hợp đồng dài hạn và ngắn hạn.
 • Hợp đồng tư vấn và gia công.
 • Hợp đồng chuyển giao công nghệ.
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa.

Ai Là Người Lập Hợp Đồng Ngoại Thương?

Đối với những hợp đồng quan trọng, doanh nghiệp nên chủ động trong việc soạn thảo hợp đồng. Việc dành quyền chủ động lập hợp đồng sẽ giúp thể hiện đầy đủ những mong muốn và yêu cầu của doanh nghiệp trên hợp đồng. Thông thường, người chủ động lập hợp đồng sẽ có lợi thế trong việc đàm phán và thỏa thuận các điều khoản hợp đồng.

Vai trò của hợp đồng ngoại thương trong thương mại quốc tế 

Hợp đồng ngoại thương có vai trò rất quan trọng trong thương mại quốc tế,VinaTrain có thể tóm lược một số vai trò bạn đọc cần nắm được như sau:

Vai trò Giải thích Ví dụ minh họa
Đảm bảo tính công bằng trong quan hệ thương mại Dựa vào các điều kện đã thỏa thuận trong hợp đồng ngoại thương, 2 bên mua bán sẽ có căn cứ làm rõ trách nhiệm, chi phí của mỗi bên trong thực hiện giao dịch thương mại. Công ty A và B ký hợp đồng ngoại thương dựa vào các điều khoản quy định bán hàng giá FOB, công ty A hiểu rằng mình có trách nhiệm giao hàng tới cảng xuất, hàng đã thông quan mang lên boong tàu gửi chứng từ theo thỏa thuận cho người mua là hết nghĩa vụ. Các công việc giao nhận còn lại B sẽ phụ trách.
Là căn cứ gải quyết tranh chấp phát sinh nếu có Dựa vào các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng ngoại thương 2 bên sẽ có hướng giải quyết tranh chấp nếu có. Công ty A ký hợp đồng nhập khẩu từ công ty B trong điều kiện đóng gói chỉ yêu cầu: Đóng gói theo điều kiện xuất khẩu. Khi khai thác hàng bên A kiện bên B đóng gói không cẩn thận. Điều này sẽ bị bác bỏ vì điều kiện xuất khẩu của công ty B không yêu cầu gia cố thêm cho sản phẩm, trong khi để vận chuyển tới công ty A, qua trình giao nhận gặp nhiều bất lợi dẫn tới hàng hóa bị hỏng trong quá trình vận chuyển.
Căn cứ để thanh toán Dựa vào số tiền trên hợp đồng ngoại thương sẽ là căn cứ phát hành hóa đơn thương mại. Người mua dựa vào hợp đồng để kiểm tra thông tin trên hóa đơn, trả tiền cho người bán Số tiền trên hợp đồng ghi nhận: 10.500usd. Nếu không có phát sinh về giao nhận hàng từng phần, giảm hoặc tăng lượng mua thì số tiền trên INV sẽ là 10.500 khớp với số tiền trên hợp đồng.

Điều kiện để hợp đồng ngoại thương có hiệu lực khi ký kết 

Cần lưu ý để hợp đồng ngoại thương có hiệu lực sau khi ký kết doanh nghiệp cần biết những điều sau:

Điều kiện để hợp đồng ngoại thương có hiệu lực  Giải thích 
Chủ thể hợp đồng ngoại thương phải hợp pháp Chủ thể là doanh nghiệp thành lập có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng minh hoạt động của doanh nghiệp
Người ký hợp đồng phải có thẩm quyền Thẩm quyền theo quy định pháp luật là: Người đứng đầu pháp lý theo quy định như: Tổng giám đốc, giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo ủy quyền bởi  đại diện hợp pháp của công ty.
Lưu ý: người đại diện chỉ được ký hợp đồng khi có ủy quyền từ người đại diện hợp pháp.
Các điều kiện trong hợp đồng phải hợp pháp Các điều kiện không được trái pháp luật, hợp đồng ngoại thương có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, đạo đức xã hội thì bản hợp đồng sẽ bị vô hiệu hóa.
 Các hình thức của bản hợp đồng phù hợp với quy định Hợp đồng ngoại thương phải được ký kết hình thức theo quy định pháp luật: văn bản, lời nói, hoặc hình thức khác do 2 bên thỏa thuận phù hợp với quy định..
Thông thường hợp đồng được soạn bằng văn bản, ngôn ngữ sử dụng được quy định dưới sự đồng ý của 2 bên có đầy đủ ký tên và đóng dấu của 2 bên thì hợp đồng sẽ có hiệu lực. Hợp đồng thường ký bằng tiếng anh.

Nội dung cần có trong hợp đồng ngoại thương (sale contract)

Hợp đồng ngoại thương bao gồm các điều khoản khi soạn thảo cần lưu ý. Có thể chia thành các bố cụ như sau:

Những điều khoản quan trọng đáng chú ý trong hợp đồng thương mại

Một hợp đồng ngoại thương được coi là hợp lệ cần đảm bảo các thông tin sau:

 • Hợp đồng có ghi rõ số có ngày (Các chứng từ sau dựa vào thông tin trên hợp đồng để soạn thảo).
 • Thông tin chi tiết về công ty của người bán và người mua (tên công ty, địa chỉ, chi tiết liên hệ…)
 • Chủ đề hợp đồng bán hàng (Subject )
 • Mô tả hàng hóa (Description of the goods)
 • Đơn giá hàng hóa, tổng số lượng hợp đồng và tổng số tiền phải trả cụ thể trong bản hợp đồng
 • Đóng gói và giao hàng (Package and shipment details)
 • Discharging & Loading Port (Thông tin về cảng dỡ hàng & xếp hàng)
 • Thời gian quy định cụ thể về ngày giao hàng hoặc thời gian giao hàng (Delivery date or delivery period)
 • Các hình phạt áp dụng khi bên bán giao thiếu hay trễ hàng (Penalties of late shipment)
 • Các điều khoản giao hàng theo Incoterm (phải có trong bản hợp đồng)
 • Phương thức thanh toán (Thông thường sẽ áp dụng TTR và L/C)
 • Các chứng từ cung cấp từ nhà xuất khẩu. (Đó là những giấy tờ như Số bản gốc và bản sao, thời gian chuyển giao cho nhà nhập khẩu).
 • Bất khả kháng (áp dụng trong những trường hợp gặp phải chiến tranh, cấm vận, thiên tai, đình công,…)
 • Giải quyết tranh chấp (thông qua trọng tài hoặc kiện tụng).
 • Trong bản hợp đồng sẽ có chữ ký của người có quyền lực cao trong doanh nghiệp. (thông thường sẽ là giám đốc).
 • Bản dịch của hợp đồng. (Các doanh nghiệp nên làm bản hợp đồng song ngữ, trong đó có quy định rõ về việc khi xảy ra tranh chấp sẽ sử dụng ngôn ngữ nào).

Trên đây BPL Logistics đã giới thiệu tới các bạn những kiến thức quan trọng về Hợp đồng thương mại. Thông qua đó các bạn có thể hiểu hơn về việc quy tình mua bán và xử lý hàng hóa kịp thời. Nếu có bất kỳ thắc mắc câu hỏi nào, đừng chần chừ mà nhắc máy gọi ngay cho BPL Logistics để nhận tư vấn hoặc để lại thông tin liên hệ bên dưới. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay sau khi nhận được tin nhắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *