Thanh toán bằng L/C hiện đang là một trong những phương thức thanh toán quốc tế phổ biến nhất. Tuy nhiên, quy trình sử dụng L/C có thể khá phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết cẩn thận. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về nội dung và quy trình thanh toán bằng L/C.

1. L/C Là Gì?

Phương thức tín dụng chứng từ là một sự thỏa thuận, trong đó theo yêu cầu của khách hàng ( Importer) yêu cầu mở L/C, một ngân hàng (ngân hàng phát hành L/C) phát hành một bức thư, theo đó Ngân Hàng phát hành (NHPH) cam kết trả tiền hoặc chấp nhận hối phiếu cho người hưởng ( Exporter) khi người này xuất trình được bộ chứng từ phù hợp với các điều kiện và điều khoản quy định của L/C.

Như vậy người mua, người bán và ngân hàng là những cá thể tham gia vào quá trình thanh toán bằng L/C. L/C được viết tắt bởi từ Letter of Credit. Ngoài ra còn có tên gọi khác là Documentary Letter of Credit để nhấn mạnh đến chứng từ và phương thức thanh toán.

L/C là một cam kết thanh toán có điều kiện của Ngân hàng. Vậy điều kiện của một L/C là gì?

 • Đối với người nhập khẩu: Họ cần phải yêu cầu mở L/C và có đơn yêu cầu được phát hành bởi họ. Người nhập khẩu cần phải có mối quan hệ tin cậy với ngân hàng và có lịch sử giao dịch trước đó. Họ cũng cần có tài sản để thế chấp cho ngân hàng, tạo điều kiện đảm bảo sẽ thanh toán cho ngân hàng phát hành L/C.
 • Đối với người xuất khẩu (người nhận thanh toán): Họ cần phải xuất trình các chứng từ phù hợp để nhận được thanh toán từ L/C.

2. Nội dung trình bày trong thư tín dụng L/C?

Trong tín dụng thư (letter of credit) của ngân hàng ban hành sẽ có:

 • Số thứ tự, ngày mở L/C (chính là khái niệm mà chúng ta thường hay thắc mắc mở L/C là gì?)
 • Địa điểm mở thư tín dụng L/C
 • Thông tin của các bên liên quan
 • Số tiền thanh toán và loại tiền thanh toán
 • Thời hạn hiệu lực L/C (Xác định thời hạn trả tiền, giao hàng)
 • Điều khoản và nội dung giao hàng hóa
 • Bộ chứng từ người bán (xuất khẩu) hợp lệ cần xuất trình: hóa đơn thương mại, vận đơn, chứng nhận xuất xứ, chứng từ bảo hiểm,…
 • Cam kết của ngân hàng ban hành L/C
 • Một số nội dung có liên quan khác.

Các bên tham gia mở L/C là gì?

 • Ngân hàng mở thư tín dụng (Issuing Bank): là ngân hàng đại diện cấp tín dụng cho người nhập khẩu
 • Ngân hàng thông báo tín dụng thư: thương là ngân hàng đại lý của Issuing Bank hay ngân hàng bên bán
 • Ngoài ra có thể có ngân hàng xác nhận (Confirming Bank), Ngân hàng trả tiền (Reimbursing Bank) hay Ngân hàng chiết khấu (Negotiating Bank).
 • Tất nhiên cũng không thể thiếu được các bên nhập khẩu và xuất khẩu.

Các loại L/C trong thanh toán quốc tế (L/C Payment)

Các loại thư tín dụng phổ biến hiện nay bao gồm:

 • Thư tín dụng có xác nhận (Confirmed L/C)
 • Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable L/C)
 • Thư tín dụng có thể hủy bỏ (Revocable L/C)
 • Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable L/C)
 • Thư tín dụng tuần hoàn (Revolving Letter of Credit)
 • Thư tín dụng giáp lưng (Back to Back L/C)
 • Thư tín dụng dự phòng (Standby Letter of Credit)
 • Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal L/C)
 • Thư tín dụng có điều khoản đỏ (Red Clause L/C)

Để hiểu rõ hơn về các loại L/C, BPL Logistics sẽ cập nhật vào những bài viết sau

3. Quy Trình Thanh Toán L/C

Quá trình thanh toán tín dụng chứng từ có thể được tóm tắt ở 10 bước sau đây:

Bước 1: Người nhập khẩu và người xuất khẩu tiến hành ký kết hợp đồng ngoại thương, trong đó quy định thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ.

Bước 2: Căn cứ vào hợp đồng ngoại thương đã ký, người nhập khẩu gửi đơn yêu cầu mở L/C đến Ngân hàng phát hành (thông thường ngân hàng này ở nước người nhập khẩu).
Thông thường khi mở L/C, người nhập khẩu phải ký quỹ để đảm bảo khả năng thanh toán. Số tiền ký quỹ tùy thuộc vào quan hệ, uy tín của người nhập khẩu theo đánh giá của ngân hàng và khả năng tín dụng mà ngân hàng cấp cho người nhập khẩu. Số tiền ký quĩ có thể từ 0% đến 100% tùy thuộc vào giá trị lô hàng cũng như yêu cầu của ngân hàng.

Bước 3: Ngân hàng phát hành (ngân hàng mở L/C) xem xét, nếu thấy hợp lý sẽ mở L/C và gửi thư tín dụng cho ngân hàng thông báo cho người xuất khẩu hưởng lợi.

Bước 4: Ngân hàng thông báo (thông thường ngân hàng này ở nước người xuất khẩu) gửi chứng từ thông báo cho người xuất khẩu.
Nếu thư tín dụng được gửi bằng telex thì ngân hàng thông báo sẽ tiến hành xác minh điện báo mở thư tín dụng và kiểm tra mã, sau đó chuyển bản chính đến cho người xuất khẩu dưới hình thức văn bản “Nguyên căn bức điện thư tín dụng”.
Nếu thư tín dụng được gửi đến bằng thư thì ngân hàng thông báo sẽ kiểm tra chữ ký, sau đó thông báo cho người xuất khẩu toàn bộ nội dung thông báo về việc mở thư tín dụng và khi nhận được bản gốc của thư tín dụng thì chuyển ngay cho người xuất khẩu.

Bước 5: Người xuất khẩu kiểm tra kỹ nội dung của thư tín dụng, nếu chấp nhận thì giao hàng cho người nhập khẩu (thông qua người vận tải), đồng thời lập bộ chứng từ thanh toán theo yêu cầu của thư tín dụng và gửi cho ngân hàng thông báo.
Nếu người xuất khẩu không chấp nhận thì yêu cầu cầu người nhập khẩu điều chỉnh L/C. Mọi nội dung sửa đổi đều phải có xác nhận của ngân hàng mở thư tín dụng thì mới có hiệu lực. Văn bản sửa đổi trở thành một bộ phận cấu thành không thể tách rời thư tín dụng cũ và cũng không thể hủy bỏ thư tín dụng cũ.

Bước 6: Ngân hàng thông báo gửi tiền hàng cho người xuất khẩu khi đã nhận đủ chứng từ phù hợp với quy định của L/C để nhận hàng.

Bước 7: Ngân hàng thông báo chuyển bộ chứng từ hợp lệ cho ngân hàng mở L/C.

Bước 8: Ngân hàng phát hành kiểm tra bộ chứng từ và thông báo kết quả kiểm tra cho người nhập khẩu. Nếu thấy phù hợp với thư tín dụng thì ngân hàng mở L/C trả tiền hàng cho ngân hàng thông báo và gửi bộ chứng từ nhận hàng cho người nhập khẩu. Nếu không phù hợp thì ngân hàng mở L/C từ chối trả tiền và gửi trả lại bộ chứng từ cho người xuất khẩu.

Bước 9: Người nhập khẩu nhận bộ chứng từ nhận hàng từ ngân hàng mở L/C và kiểm tra bộ chứng từ, nếu thấy phù hợp thì thanh toán tiền hàng cho ngân hàng, nếu thấy không phù hợp thì có quyền từ chối thanh toán.

Bước 10: Người nhập khẩu xuất trình bộ chứng từ cho người vận tải để nhận hàng

Như vậy, thông qua 10 bước trong quy trình thanh toán l/c, phương thức thanh toán tín dụng chứng từ đã được thực hiện. Trong quá trình thanh toán tín dụng chứng từ, ngân hàng đã đóng vai trò rất quan trọng, đảm bảo người xuất khẩu sẽ thu được tiền và người nhập khẩu nhận được hàng nếu hai bên tôn trọng những điều đã thỏa thuận trong hợp đồng thương mại quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *