Bạn đang tìm hiểu về Commercial Invoice (Hóa đơn thương mại) và vai trò của nó trong hoạt động logistics & xuất nhập khẩu? Bài viết này sẽ cung cấp thông tin đầy đủ và chi tiết về Commercial Invoice, giúp bạn hiểu rõ hơn về loại giấy tờ quan trọng này.

1. Commercial Invoice là gì?

Commercial Invoice là một tài liệu chính thức được sử dụng trong thương mại quốc tế để ghi lại chi tiết về giao dịch mua bán hàng hóa giữa người bán (exporter) và người mua (importer). Nó là một bằng chứng về giao dịch, xác nhận loại hàng hóa, số lượng, giá trị, điều khoản thanh toán và các thông tin liên quan khác.

2. Vai trò của Commercial Invoice trong hoạt động logistics & xuất nhập khẩu:

 • Xác định giá trị hàng hóa: Commercial Invoice là cơ sở để tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT) và các loại thuế, phí khác liên quan đến hàng hóa nhập khẩu.
 • Kiểm soát hàng hóa: Commercial Invoice giúp hải quan kiểm tra và xác minh thông tin về hàng hóa, đảm bảo hàng hóa nhập khẩu phù hợp với thông tin khai báo.
 • Thanh toán: Commercial Invoice là cơ sở để người mua thanh toán cho người bán. Nó xác nhận giá trị hàng hóa và các khoản phí liên quan.
 • Bảo hiểm: Commercial Invoice là tài liệu cần thiết để mua bảo hiểm hàng hóa. Nó giúp xác định giá trị hàng hóa để tính phí bảo hiểm.
 • Thống kê thương mại: Commercial Invoice được sử dụng để thống kê thương mại quốc tế, giúp theo dõi dòng chảy hàng hóa và giá trị thương mại giữa các quốc gia.

3. Nội dung cơ bản của Commercial Invoice:

 • Thông tin người bán (Exporter): Tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v.
 • Thông tin người mua (Importer): Tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v.
 • Số hóa đơn: Số hóa đơn duy nhất.
 • Ngày lập hóa đơn: Ngày lập hóa đơn.
 • Điều khoản thanh toán: Phương thức thanh toán (thanh toán trước, thanh toán sau, v.v.).
 • Thông tin hàng hóa: Tên hàng hóa, số lượng, đơn vị tính, giá trị đơn vị, giá trị tổng, v.v.
 • Điều khoản giao hàng: Điều khoản giao hàng (Incoterms) được sử dụng trong giao dịch.
 • Tổng giá trị: Tổng giá trị hàng hóa, bao gồm cả chi phí vận chuyển, bảo hiểm, v.v.
 • Chữ ký và con dấu: Chữ ký và con dấu của người bán.

4. Lưu ý khi lập Commercial Invoice:

 • Thông tin chính xác: Thông tin trên Commercial Invoice phải chính xác và đầy đủ.
 • Tuân thủ quy định: Commercial Invoice phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu và hải quan.
 • Ngôn ngữ: Commercial Invoice nên được lập bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ được chấp nhận bởi nước nhập khẩu.
 • Số lượng bản sao: Cần lập đủ số lượng bản sao Commercial Invoice theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Ví Dụ Về Commercial Invoice

**Commerical Invoice**
----------------------

**Buyer/Importer**: 
- Tên công ty: ABC Importers Ltd.
- Địa chỉ: 123 Main St, City, Country
- Email: contact@importers.com
- Số điện thoại: +123456789
- Người đại diện: John Doe

**Seller/Exporter**: 
- Tên công ty: XYZ Exporters Ltd.
- Địa chỉ: 456 Market St, City, Country
- Email: sales@exporters.com
- Số điện thoại: +84332004513
- Người đại diện: Tony Smith

**Invoice Number**: INV-20230521
**Invoice Date**: 2024-05-21

**Terms of Payment**: T/T
**Goods Description**: 
- Tên hàng: Electronic Components
- Gross Weight: 1000 kg
- Measurement: 10 m³
- Quantity: 1000 units
- Unit Price: $10
- Total Amount: $10,000

**Incoterms**: CIF Ho Chi Minh, Vietnam
**Additional Information**:
- POL: Shanghai Port
- POD: Cat Lai Port
- Vessel/Voyage: MV Oceanic/001
- Destination: Ho Chi Minh, Vietnam

Vậy là chúng ta đã tạm lướt qua những kiến thức về Commercial Invoice (INV) rồi đấy. Hy vọng sau bài viết này, các bạn đã hiểu rõ hơn về hoá đơn thương mại là cái gì, cách lập hoá đơn và chức năng của nó. Nếu mọi người còn thắc mắc hay muốn thảo luận thêm về INV, nếu bạn muốn biết thêm thông tin hoặc liên hệ với chúng tôi về INV, đừng chần chừ mà nhắc máy gọi cho chúng ngay để nhận tư vấn hoặc để lại thông tin liên hệ bên dưới. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay sau khi nhận được tin nhắn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *